9 december, 2020

Ramverk för utveckling av publika stigar

Vi kan nu presentera ett ramverk för hur man kan och bör jobba för att skapa hållbara stigar för mountainbike. Under året har vi sammanfattat all erfarenhet vi tagit med oss de senaste åren när vi i en mängd olika projekt har jobbat för att få fram publika mountainbike stigar runt om i Skåne.

Resultatet kan ni se nedan i vårt ramverk som vi tror och hoppas ska hjälpa både kommuner, cyklister, stigbyggare och markägare att komma rätt i den ibland komplicerade processen som uppstår även kring den enklaste stigen. Ramverket omfattar allt från första kontakten med markägare i processen att planera spåret till hur det kan skyltas för att fungera publikt.

I processen att ta fram ramverket har vi tagit stöd och fått input från många håll. Bland annat har vi fått mycket hjälp av Länsstyrelsen och Region Skåne att formulera ett ramverk som även kan underlätta för dem hur de ska handlägga och jobba med frågorna kring hur man skapar publika mountainbike stigar. Vi har även fått mycket värdefull input från skånska banchefer och från professionella stigbyggare om var nivån för ramverket ska ligga.

Ramverket som det presenteras i länken nedan är vår remissutgåva och vi inväntar svar från ett antal olika intressegrupper som berörs och behöver involveras när man skapar stigar för mountainbikes. Vi har även gjort en enklare lathund som på några få sidor tar en igenom alla moment som uppstår längs ett stigprojekt, utan att fördjupa sig i vad man kan tänkas behöva göra under varje steg.

Kanske har du som läser ramverket också något du vill förbättra ramverket med? Den sista januari 2021 gör vi våra slutredigeringar och innan dess behöver vi fått ta del av synpunkter som kan föranleda korrigeringar eller tillägg i ramverket.

Skriv i så fall gärna till oss på info@skanskmtbutveckling.se och ange namn och telefonnummer och eventuellt vilken organisation du företräder med ditt yttrande.

Fler nyheter