3 september, 2018

Svar på remiss från Länsstyrelsen

Under sommaren har vi fått möjlighet att jobba på ett remissvar till Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-2020 som tagits fram av Länsstyrelse Skåne. Igår beslutade styrelsen att godkänna remissvaret som idag har skickats in. Remissvaret i sin helhet ser ni i bifogad pdf.

Remissyttrande diar nr 512-18251-2018

Fler nyheter