15 november, 2018

Arbetsplaner för mer stigutveckling

Inom ramarna för vårt samordningsprojekt som vi driver med stöd från Region Skåne har vi under året tagit fram arbetsplaner för områden som skulle kunna utvecklas till hållbara hubbar, trailareas, för stigcykling. Arbetsplanerna är framtagna i samförstånd med markägare och kommuner och är ett diskussionsunderlag för att kunna komma igång med nya utvecklingsprojekt för stigar och leder under MTB Skåne flagg i framtiden.

Arbetsplanerna utgör beslutsunderlag för markägarna och kommunerna och ska även hjälpa dem, och/eller de lokala stigutvecklingsgrupperna, att söka nödvändiga tillstånd och projektpengar mm för att komma vidare med utvecklingen av nya stigar, eller förbättring och bättre tillgänglighet av befintliga stigar.

Arbetsplan Ryssberget & Hjortakroken

Arbetsplan Spillepengen

 

Fler nyheter