10 juni, 2018

Lägesrapport Samordningsprojekt

I vårt projekt som vi driver med stöd av Regionala Utvecklingsnämnden kring att skapa en samordning kring den skånska mtb-rörelsen rullar det på. Vi har under våren varit närvarande på bland annat svenska cykelmässan, IMBA Europes Summit i Slovenien, Regionala Tankesmedjan kring Friluftsliv samt Nationella Tankesmedjan kring Friluftsliv.

Vi har börjat bygga upp databasen för befintliga stigar och spår och kommer nu under sommaren att med markägarnas tillåtelse kunna göra dessa publika i appen Singeltracker. Vi har även tryckt upp affischer och flyers för de Skånska turistinformationerna, cykelhandlarna och olika aktörerna inom besöksnäringen om hur man kan använda Singletracker som informationskanal för såväl besökande som boende cyklister. Antalet spår och leder kommer, som det ser ut just nu, mer än dubblas på appen inom det närmsta året.

Inom projektet bistår vi också kommuner och markägare med att ta fram arbetsplaner kring hur man på ett bra sätt kan planera stigar så alla kan känna sig välkomna ut på spåren. I arbetsplanerna framgår också vilka olika åtgärder som är lämpliga för att ta fram ny stig alt höja nivån på befintlig stig, vilka restriktioner som kan finnas i området, hur man kan möta andra intressenters behov, vilka intressenter som är aktiva, t ex klubbar, stigbyggargrupper, företag mm. Under våren har vi färdigställt en plan för Spillepengen i Malmö som ska beslutas för verkställande av markägaren. Men än mer glädjande är att vi under höst och vinter kommer göra inte mindre än 6 arbetsplaner runt om i Skåne vilket kommer motsvara ca 200 km stig för utveckling.

När arbetsplanerna är klara utgör de ett bra underlag för överenskommelse med markägare samt som underlag för ansökningar om projektmedel för vidare genomförande.

Det är också glädjande att se hur många olika mindre initiativ som poppar upp och som börjar skapa mer stigar,leder och pumptracks. Ibland kan vi hjälpa till som samtalspart och ge lite input, ibland är det redan full fart med stigbyggena och inte nödvändigt att blanda in oss i arbetet. Alldeles oavsett är det en härlig utveckling vi ser i Skåne just nu och framöver!!

Till sist har vi även blivit inbjudna som samarbetspart på Kullaberg för att dela med oss av våra erfarenheter kring hur stigar och leder kan göras hållbara för ett större antal besökare. Fokus är förvisso på stigar och leder generellt, men att få möjligheten att vara i aktiv dialog med all den kunskap som finns på Kullaberg och att få ha ett erfarenhetsutbyte där kommer med all säkerhet ge ”fina ringar på vattnet” för den framtida utveckling av de skånska mtb stigarna.

Fler nyheter