16 september, 2020

DIRTT projektet

Nu har första rapporten i DIRTT projektet kommit. Rapporten ger en hel mängd fakta kring vad som behövs kring utvecklingen av organisationer som jobbar med ledutveckling, såväl professionella aktörer som ideella.

Men, framförallt ger den en fantastisk sammanställning kring vad som efterfrågas från cyklister runt om i Europa. De svenska svaren torde vara väl representativa, men relativt få respondenter i relation till Danmark som har långt många fler. Titta gärna på siffrorna från Danmark då de i mångt och mycket har liknande förutsättningar som vi har i Skåne, med liknande landskap och struktur kring markägande.

Stakeholder and consumer report DIRTT Project#

Fler nyheter