25 juni, 2019

Insamling via facebook

Vi provar nu i sommar att utnyttja möjligheten vi har att samla medel via facebook. Vi har startat en riktad insamling för att skapa en fond som vårt projekt MTB Skåne kan nyttja för att stötta lokala stigbyggargrupper, köpa in material till skyltning och ledbyggen mm.

Vi ser även fonden som en god grund att söka mer medel med. Många program kräver någon form av medfinansiering och med en god plattform i fonden kan vi få en bra utväxling genom projektansökningar i höst och vinter.

Väl medvetna om att det finns tusentals mer hedervärda insamlingar på nätet, så kan ändå en liten stig i skogen göra skillnad om den blir tillgänglig för fler. Värdet av att fler kommer ut och rör sig och motionerar i vårt landskap är svårt att precist mäta. Men forskningen är tydlig vad det kan göra med att förbättra både fysisk och psykisk hälsa.

Så att stötta vårt arbete att hjälpa alla de ideella krafterna som vill skapa stigar på ett hållbart sätt för att fler ska komma ut och cykla i skog och mark är på sätt och vis ett väldigt bra sätt att i liten skala stötta ett friskare och gladare samhälle. Vill du inte bidra med pengar så kan du ändå göra skillnad genom att vara med och dela denna insamling bland dina vänner. Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få!!

Var med och stötta denna fond, följ länken nedan:

https://www.facebook.com/donate/704030000030627/?fundraiser_source=external_url

Fler nyheter