25 maj, 2020

Nationell standard för ledmarkering

Vi har under våren deltagit i ett antal workshops med fokus på att få fram ett nationellt ramverk för ledgradering och skyltning. Ett bra initiativ då det behövs ett ”nationellt” ägarskap av frågan, något som blir tydligt att det saknas när alla olika regionala initiativ samlas. Viktigt att detta arbete fortsätter med ett brett perspektiv så det inte bara blir en fråga om turism, något som skulle kunna slå tillbaka mot det allmänna friluftslivet.

Vår bedömning är att vi redan är med på banan och följer den praxis som finns i Sverige och har kommit långt med att ta fram riktlinjer och ramar för hur vi bör utveckla stigar, spår och spårområden i Skåne. Vi fortsätter följa arbetet på nationell nivå och navigerar efter detta, men lägger vårt fokus på fortsatt ledutveckling och positiv förankring av mtb som del av friluftslivet i Skåne.

Under hösten kommer vi publicera vårt Skånska Ramverk kring ledgradering, skyltning och hur man kan skapa bra lokala ledutvecklingsprojekt. Ett arbete som kommer finnas tillgängligt via vår hemsida och via vårt nätverk Mountainbike Skåne.

Fler nyheter