25 oktober, 2016

Konferens och stigbyggarskola

Vi har fortsatt kontakt med kursledarna från IMBA Trailschool och planerar nu gemensamt för en konferens och stigbyggarskola i Skåne hösten 2017. Vi kommer väva samman denna konferens med en marknadsundersökning kring den internationella mtb triben för att öka förståelsen för hur bra leder i Skåne kan utformas för att gynna turism och hållbarhet. Budgeten blir ganska omfattande så vi kommer prioritera att kommande donationer läggs på genomförandet av denna konferens.

Fler nyheter