27 februari, 2019

Projektansökan Allmänna Arvsfonden

Tyvärr föll inte vår ansökan allmänna arvsfonden i smaken och vi fick avslag på vårt projekt På Rull Ut i Skogen. Projektet var för omfattande och inte tillräckligt innovativt var motiveringen. Vi tänkte att omfattningen med ett regionalt helhetsgrepp var ljust innovativt, men det är ju inte alltid man ser lika på saker och ting. Genom projektansökan har vi dock fått en bra databas med mindre projekt som vi hoppas att vi allt efter som kan vara med och hjälpa till att få liv i så vi får fler stigar och leder där de behövs som bäst, där barn och unga lätt kommer åt dem.

Fler nyheter