30 augusti, 2020

Tillstånd för stig i N 2000

I slutet av augusti fick vi ett efterlängtat besked. Vi har i snart tre år jobbat på att få ett tillstånd beviljat för att skapa stigar för cykling på Salsbjers Udde vid Sövde Sjön. Och nu äntligen har vi fått grönt ljus för att jobba vidare. Det som gör detta arbete så speciellt för oss, förutom möjligheterna att skapa väldigt fina stigar, är att området är N 2000 med fågelskydd.

Det har varit ett viktigt arbete för oss att visa på att man faktiskt kan skapa hållbara lösningar för aktivt friluftsliv på sin cykel trots ganska stram restriktion gällande naturskydd. Med bra planering och god dialog är det möjligt. Det har också gett oss enormt mycket värdefull feedback på vilka lösningar som accepteras och inte accepteras när man vill anlägga ny stig, och vi ser att vi kunnat flytta fram gränserna för vad som är möjligt framöver.

Nu återstår det att invänta att tillståndet vinner laga kraft och sluta den slutgiltiga överenskommelsen med markägaren innan vi kan sätta igång med själva stigen.

Fler nyheter