10 december, 2017

Förstudie

Vi har under hösten sammanställt de första årens arbete i projektet MTB Skåne i en rapport av förstudiekaraktär som pekar ut hur vi tror en hållbar utveckling kan komma att se ut för att främja skånsk mtb. Förstudien kan laddas ner på länken nedan.

Förstudie MTB i Skåne

Fler nyheter