9 september, 2016

Destinationsutvecklingsarbetet för Sydöstra Skåne

Första dagen i vårt engagemang i Destinationsutvecklingsarbetet för Sydöstra Skåne. En givande dag med många goda tipps på hur man generellt skapar hållbara destinatinationer med fokus på kunderna och deras önskemål. Ska bli kul att få fortsätta vara del av detta arbete det kommande året och ges möjlighet att väva in perspektiven för en gynnsam mtb utveckling i Skåne.

Fler nyheter