30 september, 2020

Samordningsprojektet snart slut

Vi har sedan 2018 drivit stora delar av vårt arbete med stöd av Regionala Utvecklings Nämnden på Region Skåne i ett tre årigt samordningsprojekt för den skånska mtb utvecklingen. Vi är snart i mål med detta projekt och kan stolt blicka bakåt på händelserika år där vi kunnat hjälpa kommuner, klubbar, markägare och ideella stigbyggarlag att både komma igång med, och slutföra nya stigprojekt runt om i länet.

Alla våra erfarenheter från de förstudier, arbetsplaner, tillståndshanteringar mm som vi tagit fram i projektet sammanfattas under hösten i ett ramverk som ska kunna fortsätta vara ett stöd för alla som vill jobba med utveckling av mtb stigar i Skåne. Vi kommer lansera ramverket senare i vinter och också under vinter bygga ut en databas med alla rapporter mm som vi tagit fram i detta projekt som inspiration och stöd för de som vill fortsätta jobba i denna anda.

Arbetet i Stiftelsen kommer efter årsskiftet till stora delar övergå i ideellt arbete där vi främst kommer prioritera att hålla ramverket levande och ajour, stötta nätverket Mountainbike Skåne så gott vi kan samt ta hand om alla de leder vi varit med om att ta fram de senaste åren. Men, vi kommer även skissa på vad som kan vara nästa steg i vårt arbete och söka samarbetspartners och finansiering för att fortsätta det arbete vi påbörjat i nya projekt som kan flytta fram stigcyklingens positioner här i Skåne. Och vi arbetar fortfarande vidare med vårt Leaderprojekt i Syd Öst ytterligare ett år.

Fler nyheter