8 oktober, 2019

Ny hemsida till MTB Skåne projektet

Vi arbetar för fullt med att skapa en ny hemsida till projektet MTB Skåne. Den nya hemsidan kommer dels vända sig till alla som ansluter sig till projektets vänförening men också bli en portal för turistinformation om alla publika mtb skåne spår som man kan hitta runt om i länet.

Som medlem kommer man kunna logga in på medlemsidorna där vi över tiden kommer bygga upp en informationsbank med mallar för samrådshandlingar, remissvar, planeringsunderlag, tipps på hållbara lösningar för bra stigar, kalender för vilka ideella spårbyggardagar som är på gång runt om i Skåne med mera. Allt för att förhoppningsvis kunna stötta en växande rörelse av stigbyggarlag som vill vara med och skapa hållbara lösningar kring stigarna vi vill cykla på.

Hemsidan hoppas vi ska vara i drift till konferenserna på Elisefarm den 15 och 16 november

Fler nyheter