5 mars, 2018

Startbesked Jordbruksverket

Efter en lång väntan har vi äntligen fått startbesked för vårt Leaderprojekt i Syd Öst. Vi ser fram emot att börja växla upp vårt arbete med framtagande av stigar och skyltning mm. Under våren kommer vi koncentrera oss på stigbygge runt Smedstorp och på Äventyrscampen i Sövde. Vi kommer också fortsätta våra diskussioner med diverse markägare om tillgång till mer mark för verkställande av våra projektmål.

Projektet erhåller stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Fler nyheter