3 juni, 2021

Ny projektsamordnare

Vi är väldigt glada över att kunna presentera vårt nya samarbete med Nellie Larsson. Nellie komme i år att ta över den samordnande rollen i nätverket mountainbike skåne och kommer med sin skarpa kompetens inom kommunikation, destinationsutveckling och cykling bli en stor tillgång.

Samarbetet är möjligt tack vare stöd från Region Skåne och är en del i arbetet med att etablera ett riktigt bra nätverk av skånska mtb leder. Med hjälp av Nellie ser vi att vi kommer bli bättre på att nå ut med allt det arbete som redan görs och har gjorts av alla ideella stigbyggare inom mountainbike skåne.

Vi vill lyfta fram det fina utbud av stigar som börjat växa fram, men också lyfta fram personer bakom för att visa på en ökad förståelse för vilka värden det ideella engagemanget hos stigbyggarna ger samhället i övrigt. Vi hoppas också kunna fånga upp nya initiativ och projekt att vilja vara del av det regionala nätverket av leder vi vill skapa, och förhoppningsvis kunna erbjuda lite stöd och hjälp på vägen dit.

Fler nyheter