24 november, 2021

Skånskt friluftsliv

I veckan har vi varit på möte med Länsstyrelsen och diskuterat stigcyklingens plats i den skånska friluftsplanen. Det känns väldigt positivt att man ser värdet av alla de spår som idag finns uppmärkta i Skåne och det värde det ger både lokalt, regionalt och nationellt.

Vi ska inte gå händelserna i förväg, men det känns lovande att alla spår i nätverket MTB Skåne kommer ges en status som regionalt viktiga för det skånska friluftslivet. Vi lobbar för att alla spår som vi har med i appen MTB Utd ska ges samma status, och tycker att vi har fått en bra respons på detta inspel.

Fler nyheter