Stiftelsen

Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling startades våren 2016. Behovet av stiftelsen uppstod i den expansiva utveckling vi kunde se kring att kunna komma ut och uppleva det skånska landskapet och dess stigar på cykel.

Med det ökade intresset ökade också engagemangen för att utveckla och anlägga nya stigar och leder för stigcykling bland cyklister och kommuner. Men det saknades en regionalt samordnande röst som kunde se på frågorna med ett större perspektiv och som kunde vara med och medla, stötta och driva på en positiv utveckling för mer och bättre stigcykling i Skåne, för alla.

Vårt uppdrag är att mantla denna roll som regional röst för en hållbar utveckling kring att bereda bättre plats för stigcykling i Skåne. Vi vill säkerställa att goda lösningar implementeras som bidrar till bättre stämning i skog och mark mellan alla de olika intressenter som berörs av det ökade behovet av bättre infrastruktur kring stigcyklingen.

Visionen

  • Vi vill att skåningen såväl som svenska och internationella besökare ska kunna få möjlighet att uppskatta och uppleva det skånska landskapet och dess stigar på två hjul och att få möjligheten att plocka fram barnet inom sig och leka sig fram på vackra, roliga, säkra och hållbara stigar.
  • Vi vill att vi stigcyklister i framtiden ska kunna röra oss runt om i hela Skåne på stigar och leder som likt Skåneleden välkomnar oss ut i landskapet och ger oss möjlighet att med ett glatt leende samexistera med vandrar, ryttare, markägare, fågelskådare, jägare m fl.
  • Vi tror att Skåne kan komma att bli en självklar och uppskattade destination för stigcykling.

MTB Skåne

Vi driver ett projekt som heter MTB Skåne som handlar om att få fram 500 km av ändamålsenliga, kvalitetssäkrade leder för stigcykling i Skåne med en internationell standard.

MTB Skåne är också ett varumärke och ett paraply för en modell att lyfta fram stigar, leder och turer i Skåne som följer i projektet satta kvalitetsnormer. Det ska bidra till att göra det lättare att hitta bra leder och göra det möjligt för aktörer inom besöksnäringen att hänvisa sina gäster och besökare ut på stigar och leder som är anpassade för turism.

Mer information om projektet och de leder som finns och kommer utvecklas framöver finns på www.mtbskane.se

Stötta vårt arbete!

Alla medel vi samlar in går oavkortat till utveckling och underhåll av skånska mountainbike-leder och till att stötta de ideella krafter som engagerar sig i Mountainbike Skåne projektet.

Vår verksamhet står under auktoriserad revisors granskning.

BG 240 – 4580
Swish 123 279 93 51