Stiftelsen

Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling startades våren 2016. Behovet av stiftelsen uppstod i den expansiva utveckling vi kunde se kring att kunna komma ut och uppleva det skånska landskapet och dess stigar på cykel.

Med det ökade intresset ökade också engagemangen för att utveckla och anlägga nya stigar och leder för stigcykling bland cyklister och kommuner. Men det saknades en regionalt samordnande röst som kunde se på frågorna med ett större perspektiv och som kunde vara med och medla, stötta och driva på en positiv utveckling för mer och bättre stigcykling i Skåne, för alla.

Vårt uppdrag är att mantla denna roll som regional röst för en hållbar utveckling kring att bereda bättre plats för stigcykling i Skåne. Vi vill säkerställa att goda lösningar implementeras som bidrar till bättre stämning i skog och mark mellan alla de olika intressenter som berörs av det ökade behovet av bättre infrastruktur kring stigcyklingen.

Visionen

  • Vi vill att skåningen såväl som svenska och internationella besökare ska kunna få möjlighet att uppskatta och uppleva det skånska landskapet och dess stigar på två hjul och att få möjligheten att plocka fram barnet inom sig och leka sig fram på vackra, roliga, säkra och hållbara stigar.
  • Vi vill att vi stigcyklister i framtiden ska kunna röra oss runt om i hela Skåne på stigar och leder som likt Skåneleden välkomnar oss ut i landskapet och ger oss möjlighet att med ett glatt leende samexistera med vandrar, ryttare, markägare, fågelskådare, jägare m fl.
  • Vi tror att Skåne kan komma att bli en självklar och uppskattade destination för stigcykling.

Mountainbike Skåne

Vårt viktigaste verktyg i arbetet med att nå våra visioner är vårt nätverk Mountainbike Skåne. Det är både ett nätverk av stigar i skogen och ett nätverk mellan alla personerna som står bakom de publika spåren. Ideellt arbetande entusiaster som skapar stor samhällsnytta med sitt engagemang att underhålla och utveckla stigar att cykla på för allmänheten.

På nätverkets hemsida kan man gå med som medlem, få information om publika spår i Skåne och som ingår i nätverket, ta det av vårt ramverk för hur man kan jobba för att skapa en långsiktigt hållbar lösning kring sina stigar och spår. Vi delar också med oss av alla arbetsplaner som vi tagit fram genom vårt samordningsprojekt. Kanske kan de hjälpa andra att få till nya hubbar med stigar? Vi delar också med oss av alla printfiler till vårt skyltningsprogram så att man som lokal grupp själv kan ta fram sina pictogram och informationsskyltar till spåren.

www.mtbskane.se

Stötta vårt arbete!

Alla medel vi samlar in går oavkortat till utveckling och underhåll av skånska mountainbike-leder och till att stötta de ideella krafter som engagerar sig i Mountainbike Skåne nätverket.

Vår verksamhet står under auktoriserad revisors granskning.

BG 240 – 4580
Swish 123 279 93 51