Stiftelsen

Vi verkar för en hållbar utveckling kring att bereda bättre plats för stigcykling i Skåne. Vi vill säkerställa att goda lösningar implementeras som bidrar till bättre stämning i skog och mark mellan alla de olika intressenter som berörs av det ökade behovet av bättre infrastruktur kring stigcyklingen.

Det är viktigt för oss att det inte bara skapas fler stigar och leder för cykling, utan även att tillgången till naturen för alla på cykel säkras via allemansrätten. Vi vill verka för att trösklar sänks och stigar blir mer tillgängliga, man ska inte behöva vara erfaren cyklist för möjligheten att komma ut och njuta av naturen på våra stigar, men vi vill också att stigar och leder kan skapa nya utmaningar och upplevelser när man blir mer erfaren och efterfrågar lite mer teknisk stig.

Insamlingsstiftelsen Skånsk MTB Utveckling startades våren 2016 och drivs ideellt. Vi har genom åren säkrat finansiering till en rad olika projekt som bidragit till av verka för våran vision för hur Skåne kan bli bättre att bo och leva i som stigcyklist samtidigt som vi genom många mindre donationer kan stötta de ideella, lokala krafterna som tar hand om Skånes stigar.

Visionen

  • Vi vill att skåningen såväl som svenska och internationella besökare ska kunna få möjlighet att uppskatta och uppleva det skånska landskapet och dess stigar på två hjul och att få möjligheten att plocka fram barnet inom sig och leka sig fram på vackra, roliga, säkra och hållbara stigar.
  • Vi vill att vi stigcyklister i framtiden ska kunna röra oss runt om i hela Skåne på stigar och leder som likt Skåneleden välkomnar oss ut i landskapet och ger oss möjlighet att med ett glatt leende samexistera med vandrar, ryttare, markägare, fågelskådare, jägare m fl.
  • Vi tror att Skåne kan komma att bli en självklar och uppskattade destination för stigcykling.

Mountainbike Skåne

Vårt viktigaste verktyg i arbetet med att nå våra visioner är vårt nätverk Mountainbike Skåne. Det är både ett nätverk av stigar i skogen och ett nätverk mellan alla personerna som står bakom de publika spåren. Ideellt arbetande entusiaster som skapar stor samhällsnytta med sitt engagemang att underhålla och utveckla stigar att cykla på för allmänheten.

På nätverkets hemsida kan man gå med som medlem, få information om publika spår i Skåne och som ingår i nätverket, ta det av vårt ramverk för hur man kan jobba för att skapa en långsiktigt hållbar lösning kring sina stigar och spår. Vi delar också med oss av alla arbetsplaner som vi tagit fram genom vårt samordningsprojekt. Kanske kan de hjälpa andra att få till nya hubbar med stigar? Vi delar också med oss av alla printfiler till vårt skyltningsprogram så att man som lokal grupp själv kan ta fram sina pictogram och informationsskyltar till spåren.

www.mtbskane.se

Våra projekt

Här kan ni läsa lite kort om några av våra större projekt som vi genomfört de senaste åren.

Leaderprojektet Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mtb leder

Projektet har genomförts under perioden 2017 – 2022 i syd östra Skåne. Resultaten av projektet är över 40 km nya stigar fördelade på 4 områden, i Ystad, Smedstorp, Sjöbo och Sövde.

Samordning kring utvecklingen av nya ledområden för stigcykling i Skåne

Projektet pågick under 2018 – 2020 och syftade till att informera och diskutera med intressenter hur vi kan skapa hållbara lösningar för att både styra och tillgodose behoven från den växande målgruppen av stigcyklister. Projektet resulterade i åtta kommunala planer för utveckling av ledområden och massor av spännande möten och diskussioner. Erfarenheterna av arbetet sammanfattades i Ramverket för ledutveckling i Skåne, som utgör en viktig del i nätverket Mountainbike Skånes arbete med att utveckla nya områden. Projektet finansierades av Regionala Utvecklingsnämnden på Region Skåne.

Pilotprojekt Spillepengen

Vi planerade och byggde grunden för trailcentert Spillepengen. Tre nya leder och uppstart av ett ideellt arbetslag som sköter om området och utvecklar det. Det var vårt första projekt med genomförande av hållbara leder. Arbetet finansierades av Stiftelsen Spillepengen.

Donera

Stiftelsens största resurs är alla de frivilliga och engagerade stigbyggare vi har runt om i Skåne som verkar inom vårt nätverk. Vi samlar löpande in medel för att kunna motivera dem och stötta deras arbete. Var med och uppmuntra dem med ett bidrag, om inte annat för att din cykling blir så mycket bättre tack vare deras insatser.

Tänk vad en fika med lite kaffe och bulle gör för arbetsmoralen (20-100 kr), att lite grillad korv efter en arbetsdag gör att man dyker upp nästa helg igen (100-200 kr), nya verktyg eller service av befintliga underlättar arbetet i skogen (200 – 500 kr), en dunk bensin till grästrimmern håller 1 mil led fri från nässlor och ris (200 kr) och grus och material skapar bättre flow (1000 kr och uppåt).

Alla medel vi samlar in går oavkortat till utveckling och underhåll av skånska mountainbike-leder och till att stötta de ideella krafter som engagerar sig i Mountainbike Skåne nätverket.

Vår verksamhet står under auktoriserad revisors granskning.

Swish: 123 279 93 51      BG: 240-4580