14 februari, 2020

Nytt spår i Sjöbo Ora

Under vintern har vi inom vårt Leaderprojekt jobbat med vår hittills längsta stig och resultatet börjar nu falla på plats. I Sjöbo Ora har vi röjt fram, grävt till och format fram en stigkorridor på 10 km av röd karaktär som vi nu har börjat cykla till. Om ca 200 passager med cykel kommer spåret börja få sin karaktär. Lokala krafter kommer nu under våren att utöver att cykla fram spåret, börja hjälpa till att utveckla och förbättra stigen med spade och räfsa.

I mars månad räknar vi med att skylta upp spåret och officelt förklara det klart.

Fler nyheter