18 december, 2019

God Hjul

Ett händelserikt år är snart till ända.

Vi är otroligt glada och stolta över det arbete som görs i våra olika projekt och ser verkligen hur positionen för stigcykling flyttas fram i Skåne och förståelsen ökar för att det är ett naturligt och välkommet inslag i det allmänna friluftslivet att man även vill cykla när man besöker naturen. Extra kul har det varit att se det driv som sker i Mountainbike Skåne projektet och hur det nu växer mot att bli ett medlems drivet projekt i framtiden.

Självklart tynger det lite att se att vissa områden i Skåne går i en motsatt riktning och att tron på att förbud och föreläggande skulle vara ett bra styrmedel prövas. Men som helhet tycker vi ändå att de positiva vindarna överväger och vi får fler och fler områden som kan bevisa motsatsen, dvs att bra stigar, god styrning genom ledmarkering och information är ett mångfalt bättre styrmedel än förbuden och förelägganden. Och genom den samverkan som öppnas upp inom Mountainbike Skåne föreningen ska vi bli än bättre på att göra vår röst hörd i remisser och planläggningar mm. Gå gärna med som medlem på www.mtbskane.se

Vi vill till sist avsluta året med att rikta ett stort tack till alla er som hjälper till och stöttar oss med positiva ord och generösa donationer. Utan er hade vi inte kommit framåt. Tack!!

Nu väntar julledigt för såväl styrelse som projektledare.

God Jul och Gott Nytt önskar vi er alla!!

Fler nyheter