4 april, 2019

Tillståndsansökan och MKB

I vårt Leaderprojekt Hållbar Utveckling genom Ledbaserad Turism och Fritid har vår underkonsult Calluna nu påbörjat arbetet med inventeringar och naturvärdesbedömningar på Salsbjers udde vid Sövde sjön. De första resultaten av detta arbetet ser väldigt lovande och ger gott hopp om att det ska gå att få ett tillstånd om anläggande av leder här beviljat.

Fler nyheter