5 november, 2018

Stigbyggen i Sjöbo Ora

I vårt Leaderprojekt Hållbar Utveckling Genom Ledbaserad Turism och Fritid har vi fått grönt ljus från Sjöbo Kommun att börja anlägga de planerade lederna på deras mark. Vi kommer jobba med två av dessa stigarna under vintern och hoppas kunna inviga de nya spåren med vårsolen. Förhandlingar pågår med de intilliggande fastigheterna om upplåtelseavtal för att kunna verkställa hela den arbetsplan som finns för området.

I vårt projektområde på Salsbjers udde vid Sövdesjön kommer vi under våren jobba fram en tillståndsansökan hos Länsstyrelsen med tillhörande MKB. Detta då det är ett N2000 område och det samråd vi har haft under året har inte bedömts vara tillräckligt för Länsstyrelsen för att de skulle kunna ge arbetsplanen grönt ljus.

Samrådet har dock upplevts som positivt och vi ser goda chanser att kunna slutföra även de planerade stigarna i detta området.

Fler nyheter