16 oktober, 2020

Nytt från Leaderprojektet

Stora delar av leaderprojektet handlar idag om det ideellas enorma engagemang kring spåren. Inte minst i vårt senaste område i Ystad där arbetet verkligen tagit fart och där vi till vintern kommer se nära på dubbelt så mycket stig som vi planerat, helt och hållet tack vare det stora lokala engagemang som man där visar.

Vi gläds också över att tillståndet för Salsbjers Udde nu vunnit laga kraft så att vi kan påbörja de sista stigarna vid Sövde Sjön under vintern. Vi kommer även bygga den sista stigen i Sjöbo Ora under vintern.

Under våren kommer fokus ligga på skyltning och ta fram informationsmaterial om alla stigar vi skapat i projektet och om coronaläget tillåter hoppas vi även att vi till sommaren ska kunna fira runt om längs spåren att ett väldigt framgångsrikt projekt närmar sig slutredovisning.

Fler nyheter