Stiftelsen

Stiftelsen Skånsk Mountainbike Utveckling startades 2016 för att verka för bättre stigcykling i Skåne.

Att lyfta fram behovet av fler ändamålsenliga stigar för cykling nära där den skånska cyklisten bor, understryka cyklistens rätt och skyldighet inom allemansrätten, sänka trösklarna för barn och nybörjare att kunna njuta cykelbaserat friluftsliv och uppmuntra och stötta de ideella krafterna som står bakom merparten av de skånska mtb lederna har varit viktiga inslag i Stiftelsen bidrag att göra Skåne mer cykelvänligt.

Året 2024 är ett stort år för vårt arbete. Detta är året när stora delar av resultaten av vårt arbete flyttar hem där vi alltid har tyckt frågan ska ligga, hos Region Skåne och inom samma förvaltning som Skåneleden

Idag är Stiftelsen huvudman för stigar i Smedstorp, Ystad, Sjöbo och Sövde. Med engagemang från de lokala föreningarna och volontärer sköts dessa leder om och bidrar till ett rikt utbud av mountainbikeleder i Skånes syd östra hörn.

Vi är självklart fortfarande del av vårt hjärtebarn MTB Skåne där ni också kan hitta lite mer information om våra leder!!!

Mountainbike Skåne

Vårt viktigaste projekt genom åren har varit det övergripande arbetet som vi kallat Mountainbike Skåne. Det är både ett nätverk av stigar i skogen och ett nätverk mellan alla personerna som står bakom de publika spåren. Ideellt arbetande entusiaster som skapar stor samhällsnytta med sitt engagemang att underhålla och utveckla stigar att cykla på för allmänheten.

Idag drivs arbetet och samordningen av leder och engagerade av Region Skåne.

www.mtbskane.se

Våra projekt

Här kan ni läsa lite kort om några av våra större projekt som vi genomfört de senaste åren.

Leaderprojektet Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mtb leder

Projektet har genomförts under perioden 2017 – 2022 i syd östra Skåne. Resultaten av projektet är över 40 km nya stigar fördelade på 4 områden, i Ystad, Smedstorp, Sjöbo och Sövde.

Samordning kring utvecklingen av nya ledområden för stigcykling i Skåne

Projektet pågick under 2018 – 2020 och syftade till att informera och diskutera med intressenter hur vi kan skapa hållbara lösningar för att både styra och tillgodose behoven från den växande målgruppen av stigcyklister. Projektet resulterade i åtta kommunala planer för utveckling av ledområden och massor av spännande möten och diskussioner. Erfarenheterna av arbetet sammanfattades i Ramverket för ledutveckling i Skåne, som utgör en viktig del i nätverket Mountainbike Skånes arbete med att utveckla nya områden. Projektet finansierades av Regionala Utvecklingsnämnden på Region Skåne.

Pilotprojekt Spillepengen

Vi planerade och byggde grunden för trailcentert Spillepengen. Tre nya leder och uppstart av ett ideellt arbetslag som sköter om området och utvecklar det. Det var vårt första projekt med genomförande av hållbara leder. Arbetet finansierades av Stiftelsen Spillepengen.

Ditt Stöd

Genom att ge oss ett bidrag kan vi stötta de lokala eldsjälarna som tar hand om spåren vi uppskattar att cykla på.

Tänk vad en fika gör för arbetsmoralen en tidig söndagmorgon (20 – 100 kr), vad det för med sig att kunna bjuda arbetslaget på en grillad korv och läsk efter en hård arbetsdag (100 – 200 kr) eller bara att arbetslagen har tillgång till verktyg och skyddsutrustning när de hjälper oss till en så mycket bättre upplevelse ute på leden (200 – 500 kr)

Alla medel vi samlar in går tillbaka till stigen!!!

Swish: 123 279 93 51      BG: 240-4580